CZ | PL
Morávek systémy s.r.o. | www.omitniky.cz
Omítníky Lištový omítníkový systém Omítací lišty Lištový omítací systém

Sledujte omítníkový systém v akci v pořadu České televize POLOPATĚ

Mám rovnou zeď

Pokud omítáme zcela rovnou zeď, která nevyžaduje vyrovnání, lze jednotlivé omítníky na zeď instalovat bez použití vyrovnávacích matek. Případné jemné nerovnosti lze vyrovnat vhodnou podložkou. Takto můžeme dosáhnout minimální tloušťky omítky 10 mm, tzn. tloušťky samotných omítníků. Tento postup samozřejmě není vhodný tam, kde nerovnost zdí je větší a vyžaduje použití vyrovnávacích matek.

Omítání rovné zdi

Klasické omítníky vs. Lištový omítníkový systém

Na zcela rovné zdi lze samozřejmě použít též klasické plechové omítníky, oproti kterým má však lištový omítníkový systém nesporné výhody. První výhodou je možnost vyrovnání drobnějších nesrovnalostí bez použití vyrovnávacích matek, za použití vhodné podložky. Oproti klasickému omítníku zde nehrozí riziko prohnutí.

Druhou a podstatnou výhodou je fakt, že plechové omítníky nelze použít opakovaně, protože zůstávají pod omítkou. Jednotlivé lišty omítníkového systému opakovaně použít můžeme a tak ušetříme peníze. Jednoduchým způsobem lze vypočítat, kdy se nám vrátí investice do lištového omítníkového systému ve srovnání s investicí do klasických omítníků.

Pro výpočet návratnosti je vzata v potaz místnost o rozměrech 5 x 5 m s dveřmi a dvěma okny. Na tuto místnost je zapotřebí nainstalovat 20 až 24 ks omítníků o výšce 2,75 m - v závislosti na rozmístění oken a dveří a zvolených roztečích mezi omítníky. Pro srovnání s lištovým omítníkovým systémem vezměme omítníky, které jsou určeny pro omítku o tloušťce 10 mm /srovnání s minimální tloušťkou omítky při použití lištového omítníkového systému/ a délce 2,75 m (výška místnosti je 2,6 m nicméně nejbližší možná standardní délka omítníku ke koupi v obchodech je 2,75 m).

Běžná cena 1 m zvoleného omítníku je cca 12 Kč za 1 m bez DPH.

Výpočet:

12,- Kč x 2,75 m x 24 ks = 792,- Kč bez DPH na uvedenou místnost.

Z tohoto vyplývá,
že návratnost je: 2.100,- Kč : 792,- Kč = 2,65 omítané místnosti.